Menu
Je winkelwagen

Vragen over een bestelling?

Neem hiervoor contact op met onze klantenservice via e-mail:

support@re-age.com of telefonisch via 035 - 539 46 41 of op 06 52 307 143. (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:30 geopend).

Retourneren

Bij ReAge heeft u standaard een zichttermijn van 14 kalenderdagen waarbinnen u het product kunt retourneren.

Neem voor het retourneren bij voorkeur contact op met onze klantenservice per e-mail via support@re-age.com of telefonisch via 035 - 539 46 41 of via 06 52 307 143. Zij zullen u vertellen wat u precies moet doen. 

Vergeet niet de pakbon bij te sluiten bij uw retour en zou u zo vriendelijk willen zijn om de reden van retour in te vullen (dit is niet verplicht):

(1 ) Niet besteld

(2 ) Beschadigd

(3 ) Verkeerd aantal geleverd

(4 ) Dubbele levering

(5 ) Anders, toelichting: .....................................................................................

Gebruik maken van het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit is enkel het geval indien de verzegelde verpakking niet is geopend. Dit i.v.m. redenen van gezondheidsbescherming. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar u bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Retourneren is voor uw eigen rekening. Daarnaast bent u alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retouradres:

ReAge Health Supplements BV

Trapgans 8e

1244RL Ankeveen

NEDERLAND

ReAge Health Supplements BV
Trapgans 8e
1244 RL Ankeveen
Nederland
KVK-nummer: 51104105
BTW-nummer: NL823092343B01
Contact
Algemeen: info@re-age.com
Telefoon: 035 - 5394641
Mobiel: 06 - 52 307 143
Bestellen & bezorgen
Vragen over uw bestelling en of bezorgingen kunt u stellen via: support@re-age.com
Openingstijden
maandag t/m vrijdag:
09:00 tot 17:30.

Retourneren